Trong cuộc phỏng vấn gần đây,Ancelotti cho biết nếu rời Chelsea thì ông muốn trở lại Milan:“Tôi có thể đến Inter… http://fb.me/Ud19sq0t

Trong cuộc phỏng vấn gần đây,Ancelotti cho biết nếu rời Chelsea thì ông muốn trở lại Milan:“Tôi có thể đến Inter… http://fb.me/Ud19sq0t – by CFCVN (CFCVN)